رهامی در گفگو با مهر تشریح کرد:

همانند انتخابات شوراها عمل می کنیم/بررسی نحو تعامل با جریان‌های همسو با اصلاح طلبی

احزاب و تشکلها

رییس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تشریح فعالیت های این کمیته گفت: طبق دستور کار جلسات، رصد کردن مسایل انتخاباتی، بررسی زمینه حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و امکان چگونگی فعالیت و تعامل با جریان های همسو با اصلاح طلبی از فعالیت هایی این کمیته است.

حجت الاسلام محسن رهامی دبیر کل انجمن مدرسین دانشگاه ها در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح فعالیت های کمیته انتخاباتی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: فعالیت های این کمیته همانند کاری است که در انتخابات شوراها انجام دادیم.

وی با یاداوری اینکه جلسات انتخاباتی کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از ابتدای سال جاری آغاز شده است گفت: احزاب و تشکل های عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این جلسات شرکت می کردند که اخیرا آن را توسعه دادیم. پیش از این کمیته با حضور یازده دبیرکل برگزار می‌شد اکنون با حضور هجده دبیرکل برگزار می‌شود.

رهامی ادامه داد: طبق دستور کار جلسات، رصد کردن مسایل انتخاباتی،بررسی زمینه حضور اصلاح طلبان در انتخابات و امکان چگونگی فعالیت و تعامل با جریان های همسو  از فعالیت هایی این کمیته است.

رییس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاکید کرد: دبیرکل هر هجده عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این کمیته حضور دارند و فعالیت هایشان مجزا و متفاوت از فعالیت های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است.