فوری/

وقوع انفجار انتحاری در مقابل حسینیه ای در بغداد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عراقی از انفجار انتحاری تروریستی در مقابل حسینیه ای در مرکز بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومریه نیوز از وقوع یک انفجار انتحاری در حسینیه ای در مرکز بغداد، پایتخت عراق خبر داد.

در جریان این انفجار شماری شهید و زخمی شدند.

این در حالی است که روز گذشته نیز انفجار انتحاری در مقابل حسینیه ای در غرب بغداد 17 شهید و28 زخمی برجای گذاشت.