حبیبی در اجلاس دبیران استان‌های حزب موتلفه اسلامی:

ائتلاف اصولگرایان یک ضرورت فوری و قطعی است

سیاست داخلی

نکته مهم در جلسات تقوی این است که ایشان سعی کرده اند از همه سلیقه های اصولگرایی دعوت کنند که برخی این دعوت را پذیرفته و برخی نپذیرفته اند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: ائتلاف اصولگرایان یک ضرورت فوری و قطعی است.

به گزارش ایلنا، حبیبی با اشاره به سالگرد مرحوم حاج حبیب الله عسگر اولادی در باره خصوصیات ایشان اظهار داشت: ایشان هیچگاه حتی از " من" مبارزاتی خود نیز دم نمی زد. " تدین" " تخلق به اخلاق اسلامی"، " تدبر و تفکر در امور" سه خصلت برجسته آن استاد بزرگ بود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نشست اخیر همگرایی اصولگرایان بیان داشت: جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تقوی قبل از بستری شدن حضرت آیت الله مهدوی کنی درباره همگرایی اصولگرایان با ایشان صحبت می کنند که آیت الله مهدوی می گویند من قصد ندارم در این کار دخالت کنم اما کار شما برای همگرایی اصولگرایان خوب است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: جلساتی که جناب آقای تقوی برگزار می کنند انتخاباتی نیست بلکه هدف اصلی اش حرکت به سمت همگرایی اصولگرایان است.بدیهی است همگرایی بین اصولگرایان در همه امور سیاسی من جمله انتخابات اثر خود را خواهد داشت.

حبیبی در ادامه بیان داشت: نکته مهم در جلسات تقوی این است که ایشان سعی کرده اند از همه سلیقه های اصولگرایی دعوت کنند که برخی این دعوت را پذیرفته و برخی نپذیرفته اند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص کیفیت جلسات همگرایی که با دعوت جناب آقای تقوی برگزار می شود بیان داشت: این جلسه در کار خود تا کنون موفق بوده است.

حبیبی در ادامه تاکید کرد: اصولگرایان باید از خود این سوال را بپرسند که آیا راهی جز ائتلاف داریم، ما لابد از ائتلاف در اردوگاه اصولگرایی هستیم و نباید بگذاریم رقبا میان اصولگرایان اختلاف ایجاد کنند.

وی افزود: باید از هر سخنی که ایجاد تفرقه می کند پرهیز کرد.

کد N547782