تحلیلگر روزنامه حریت در گفتگو با مهر:

روابط تجاری و دیپلماتیک دولت اردوغان با تل آویو مانند قبل است/ترکیه به دنبال روی کارآمدن دولت سنی در دمشق