فواد معصوم:

تلاش مشترک بین المللی برای پایان دادن به تروریسم ضروری است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری عراق در دیدار با وزیر خارجه کویت بر ضرورت پایان دادن به آفت تروریسم با تلاش جمعی بین المللی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فواد معصوم رئیس جمهوری عراق اعلام کرد: تلاش همگانی برای مقابله با خطر تروریسم و جنایات آنها که همه را هدف قرار داده است اهمیت دارد به ویژه که ماهیت تحرک و تفکر گروههای تروریستی که در راس آنها داعش قرار دارد در حد معینی فراتر نمی رود.

وی افزود: این امر یک اقدام بین المللی مشترک و فعال برای پایان دادن به این آفت را طلب می کند و باید با منابع تروریسم در زمینه های فکری، تربیتی و اقتصادی مقابله کرد.

از سوی دیگرصباح الخالد الصباح وزیر خارجه کویت نیز امنیت و ثبات عراق را به مثابه امنیت و ثبات همه کشورهای عربی و منطقه دانست.