دی مستورا:

بحران سوریه باید حل شود

آفریقا و خاورمیانه

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه بر حل بحران سوریه به طور جدی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل در سوریه اعلام کرد: اگر بحران در سوریه حل نشود به بحران بزرگی برای کل کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد: باید به طور جدی در راستای حل بحران سوریه حرکت شود.