اتحادیه اسلامی ترکمن عراق:

مقامات سعودی مراقب تبعات خطرناک اعدام شیخ النمر باشند

آفریقا و خاورمیانه

اتحادیه اسلامی ترکمن عراق با صدور بیانیه ای درباره اعدام شیخ النمر و تبعات آن به مقامات سعودی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغدپرس، اتحاد اسلامی ترکمن عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: صدور حکم اعدام شیخ النمر به افراط گری دامن می زند و اوضاع منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را پیچیده تر می کند به ویژه که داعش و دیگر گروههای افراطی به دنبال بی ثباتی و دامن زدن به کشورهای منطقه هستند.

در این بیانیه از مقامات سعودی خواسته شده است که از حکم اعدام شیخ نمر النمر صرف نظر کنند و آمده است: عفو شیخ النمر دارای اثرات مثبت در داخل و سطح بین الملل است. آزادی النمر فرصت را از افراطی ها و کسانی که به موضوعات طایفه ای دامن می زنند خواهد گرفت. اجرای این حکم تبعات منفی به دنبال دارد و واکنشهایی در سطح داخل و منطقه به دنبال دارد.

اتحاد ترکمن اسلامی بیان کرد: اجرای این حکم موجب خشم اجتماعی و سیاسی در جامعه عربی و اسلامی می شود. علما و مراجع فکری خیرخواه و سیاستمداران و روشنفکران باید به مسئولیت خود در یاری مظلوم عمل کنند و با این حکم مقابله کنند زیرا گواه خطرناکی از اوضاع حقوق بشر در عربستان است.