تجمع جمعی از خریداران دیار خودرو و دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد مقابل مجلس

مجلس

جمعی از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد در اعتراض به تغییر شیوه برگزاری امتحان پیش کارورزی و همچنین تعدادی از خریداران ماشین های دیار خودرو که مدعی هستند 50 تا 60 میلیون به عنوان ودیعه به این شرکت پرداخت کرده‌اند مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حدود 50 نفر از سرمایه گذاران در شرکت دیار خودرو که مدعی هستند طی دو سال گذشته 50 تا 60 میلیون برای خریداری خودروهای این شرکت پرداخت کرده اند در مقابل مجلس تجمع کردند.

شرکت دیار خودرو حاضر نیست بر اساس مبلغی که این افراد پرداخت کرده اند به آنها خودرو تحویل دهد.

همچنین جمعی از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد نیز در اعتراض به تغییر شیوه برگزاری امتحان پیش کارورزی مقابل مجلس تجمع کردند.
 
به گفته تجمع‌کنندگان در گذشته امتحان پیش کارورزی توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شد که اکنون این آزمون از سوی دانشگاه آزاد از متقاضیان گرفته می‌شود.