مقتدی صدر:

معرفی وزیران امنیتی سبب بهبود اوضاع امنیتی می شود

آفریقا و خاورمیانه

رهبر جریان صدر معرفی وزیران امنیتی را عامل بهبود اوضاع امنیتی دانست و خواستار واگذاری کنترل اراضی آزاد شده به نیروهای ارتش و پلیس عراق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغدپرس، مقتدی صدر با اشاره به انتخاب وزیران امنیتی کابینه عراق گفت: این اقدام برای بهبود اوضاع امنیتی و سیاسی پس از شکست دولت سابق در این باره مهم است و این نشانگر ترجیح دادن منافع عمومی بر فردی و گروهی است.

وی ابراز امیدواری کرد که توافق درباره وزارتخانه های امنیتی راهی برای آزادی استانهای اشغال شده و اثبات توان ارتش و نیروهای امنیتی عراق به جهانیان باشد.

رهبر جریان صدر از همه گروههای جهادی خواست که کنترل اراضی آزاد شده را در اسرع وقت به ارتش و پلیس واگذار کنند تا به ملت و کشور بدون طایفه گری و تکفر حزبی کمک کنند.

مقتدی صدر تاکید کرد: وزیران امنیتی با اشغالگران را دور کنند و اجازه کنترل امور عراق از سوی آنها را ندهند.عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که اجازه دخالت خارجی را نمی دهد و عراقی ها قادر به آزاد سازی سرزمین خود و پایان دادن به موضوع تروریسم با همکاری و همدلی هستند.