برگزاری تظاهرات حامیان مردم کوبانی‌ در فرانسه و ترکیه

کد N546540