• ۲بازدید

برگزاری تظاهرات حامیان مردم کوبانی‌ در فرانسه و ترکیه

وبگردی