برگزاری انتخابات شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی

سیاست داخلی

انتخابات شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی برگزار شدو ایمان ایرانی، هادی حفیظی، ابولقاسم هوشمند، مسعود اعتمادی، یاسر جنگی، رضا هاشمی،مرتضی دهقان و خانم آمنه جهان تیغ به عنوان اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی انتخاب شدند.

انتخابات شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی برگزار و اعضای آن انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا، نشست تشکیلاتی سه روزه بسیج دانشجویی استان تهران در محل اردوگاه شهید رجایی کرج با حضور محمد ودود حیدری ریاست سازمان بسیج دانشجویی کشور،مهدی اسماعیل تبار استاد دانشگاه و کارشناس رسانه، سید هادی افقهی کارشناس سیاست خارجی و مجید درویشی مسول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران برگزار شد.

همچنین انتخابات شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی برگزار شدو ایمان ایرانی، هادی حفیظی، ابولقاسم هوشمند، مسعود اعتمادی، یاسر جنگی، رضا هاشمی،مرتضی دهقان و خانم آمنه جهان تیغ به عنوان اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی انتخاب شدند.

کد N546088