دومین نشست بررسی پیش نویس لایحه قانون سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد

سیاست داخلی

"تدوین لایحه قانون سازمانهای مردم نهاد با مشارکت سازمان های غیر دولتی"، هدف اصلی از برگزاری این نشست دو روزه که پیرو همایش ملی سازمان های مردم نهاد با حضور ریاست محترم جمهوری اواخر مرداد ماه برگزار شد، می باشد.

دومین نشست بررسی و تصویب پیش نویس لایحه قانون سازمان های مردم نهاد با حضور نمایندگان سازمانهای مردم نهاد سراسر کشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط در وزارت کشور برگزار شد.


به گزارش ایلنا، دومین نشست بررسی و تصویب پیش نویس لایحه قانون سازمان های مردم نهاد با حضور نمایندگان سازمانهای مردم نهاد سراسر کشور(شامل تشکل های بین المللی،ملی و استانی) و همچنین نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط از صبح امروز یکشنبه در محل وزارت کشور در حال برگزاری است.


"تدوین لایحه قانون سازمانهای مردم نهاد با مشارکت سازمان های غیر دولتی"، هدف اصلی از برگزاری این نشست دو روزه که پیرو همایش ملی سازمان های مردم نهاد با حضور ریاست محترم جمهوری اواخر مرداد ماه برگزار شد، می باشد.


وزارت کشور با توجه به خلا های قانونی موجود در زمینه فعالیت سازمانهای مردم نهاد و تشکل های اجتماعی اقدام به تهیه و تدوین اولیه پیش نویس قانون مذکور نموده و درصدد است با تکیه بر مشارکت حداکثری سازمان های غیر دولتی و دستگاه های اجرایی مرتبط، پیش نویس مذکور را به نقد و بررسی گذاشته و پس از تصویب به هیات دولت ارائه نماید تا به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

کد N546055