با تصویب2 ماده از طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت گرفت

تعریف معروف، منکر و مراحل انجام آن

مجلس,امر به معروف,نهی از منكر

این ماده با ۱۵۴ رای موافق از مجموع ۲۰۷ رای و ۵۳ رای مخالف به تصویب رسید. پیشنهاد برداشتن واژه «واداشتن» در نهی از منکر، مهم‌ترین حاشیه بررسی این ماده بود که به تصویب نرسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب 2 ماده از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به بررسی جزییات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر پرداختند که 2ماده آن با موافقت نمایندگان رو به رو شد.

بر اساس ماده یك این طرح در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و یا قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. همچنین بر اساس ماده دو این طرح امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و وا داشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

 ماده 2 این طرح با ۱۵۴ رای موافق از مجموع ۲۰۷ رای و ۵۳ رای مخالف به تصویب رسید. پیشنهاد برداشتن واژه «واداشتن» در نهی از منکر، مهم‌ترین حایشه این ماده بود که به تصویب نرسید.

کد N545943