با ۸۶ رای مخالف صورت گرفت؛

مخالفت نمایندگان با حذف کلمه «واداشتن» از طرح آمران به معروف

مجلس,امر به معروف,نهی از منكر

موسوی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی در بررسی ماده (۲) طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر، پیشنهاد حذف کلمه «بازدارندگی» و «واداشتن» ازماده (۲) ارائه کرد که این پیشنهاد علی رغم موافقت دولت با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید.

پیشنهادحذف کلمه «بازدارندگی» و «واداشتن» ازماده (۲) طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر رای نیاورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، موسوی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی در بررسی ماده (۲) طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر، پیشنهاد حذف کلمه «بازدارندگی» و «واداشتن» ازماده (۲) ارائه کرد که این پیشنهاد علی رغم موافقت دولت با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید.

ین پیشنهاد در‌‌نهایت از مجموع ۲۰۹ رای، ۱۲۳ رای موافق و ۸۶ رای مخالف به تصویب نرسید.

کد N545878