در جریان بررسی جزییات طرح امر به معروف و نهی از منكر

پای اسیدپاشی های اصفهان هم به مجلس باز شد

مجلس

همین اخیرا در یكی از شهرهای كشور بحث اسیدپاشی بر روی بانوان آغاز شده است. البته دولت بدحجابی را تایید نمی كند ولی رفتار بازدارندگی باعث می شود كه فرد از حیز انتفاع ساقط شود. بدون شك برای واداشتن باید اقدام عملی صورت بگیرد.

در جلسه علنی امروز صبح مجلس و در جریان بررسی جزییات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر بحث اسیدپاشی اخیر در استان اصفهان نیز به جلسه علنی كشیده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا خبار معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری كه برای مخالفت با یكی از كلمات ماده 2 این طرح از سوی دولت پشت تریبون مجلس قرار گرفته بود در این مورد گفت: كلمه واداشتن یك كار اجرایی است. آیا شما عزیزان نمی دانید كه بازداشتن از یك كار باعث درگیری و ایجاد مشكلات در جامعه می شود؟

وی ادامه داد: همین اخیرا در یكی از شهرهای كشور بحث اسیدپاشی بر روی بانوان آغاز شده است. البته دولت بدحجابی را تایید نمی كند ولی رفتار بازدارندگی باعث می شود كه فرد از حیز انتفاع ساقط شود. بدون شك برای واداشتن باید اقدام عملی صورت بگیرد كه شرایط این كار هم مشخص نیست.

همچنین بعد از اظهارات خباز‏،محمدعلی اسفنانی سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تذكری اعلام كرد: آقای خباز از جانب دولت مباحثی را در مورد اسیدپاشی مطرح كردند كه باید اعلام كنم این موضوع یك توطئه علیه یك خانم محجبه بوده است و نباید خلط مبحث شود.

کد N545844