دستگیری جاسوسان اسراییل در یزد که کارمند مراکز حساس بودند

اعتماد نوشت:

مدير كل اطلاعات استان يزد از شناسايي و دستگيري چندين جاسوس مرتبط با سرويس جاسوسي دول متخاصم نظير امريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي در استان طي سال‌هاي اخير خبر داد و گفت: افراد دستگير شده در مراكز حساس استان شاغل و داراي دسترسي‏‏‌هاي مهمي بودند‌ و در دستگاه قضايي استان محكوم شدند.

او اعلام كرد: همچنين ده‌ها نفر مرتبط ناآگاه با سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي و تعداد محدودي مرتبط كه آگاهانه با اين رژيم ارتباط گرفته‌ بودند نيز شناسايي و مورد توجيه، مصاحبه، احضار، دستگيري يا معرفي به مراجع قضايي قرار گرفتند.

 

23231

 

کد N545643