عضو موسسه روابط بین الملل فرانسه در گفتگو با مهر:

آمریکا برای حضور در پاسفیک به توافق هسته ای با تهران نیاز دارد/ "توافق هسته ای" نقش ایران در منطقه را تغییر می دهد