/کلام روز/

چه کاری کینه را از بین می‌برد؟

قرآن کريم, امام صادق ع , پيامبر اكرم ص

یکی از رفتارهای اجتماعی انسان‌ها در جوامع و در کشور ما ایران، مصافحه با یکدیگر در زمان دیدار است.

انسان‌ها زمانی که همدیگر را می‌بینند باید با دست دادن به یکدیگر و گشاده‌رویی محبت‌های خود را ابراز کنند.

در این رابطه پیامبر (ص) می‌فرمایند: هرگاه برادران و دوستان خود را دیدید، دست بدهید.


امام صادق (ع) به روایت از پیامبر (ص) فرموده‌اند: هرگاه با یکدیگر ملاقات می‌کنید، با سلام و دست دادن باشد و هرگاه از یکدیگر جدا می‌شوید با طلب آمرزش از درگاه خداوند (واستغفار و دعا برای یکدیگر).

پیامبر (ص) در حدیثی دیگر می‌فرمایند: با هم دست بدهید که دست دادن کینه را می‌زداید.


امام صادق (ع) فرموده‌اند: هیچ‌گاه پیامبر (ص) با کسی دست نداد که (نخست پیامبر) دستش را (از دست او) بکشد، بلکه صبر می‌کرد تا این‌که آن کس (با پیامبر دست داده بود) دست خود را بکشد.

پی نوشت:


خصال /633

امالی طوسی 1/219


بحار 77/158

اصول کافی 2/182


تحف‌العقول /265

منبع: الحیات، محمدرضا حکیمی


کد N545512