النشره خبر داد:

تاکید وزیردفاع لبنان بر نقش مثبت ایران در امنیت منطقه

ایران در جهان

وزیردفاع لبنان که به تهران سفر کرده در اظهاراتی بر نقش ‌آفرینی مثبت ایران در برقراری امنیت و ثبات در منطقه تاکید ورزید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لبنانی النشره اعلام کرد: "سمیر مقبل" وزیردفاع لبنان در گفتگو با یکی از شبکه های لبنانی از اقدامات ایران در راستای برقراری ثبات و امنیت در منطقه استقبال کرده است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری‎های امنیتی دوجانبه برای تقویت ثبات اقلیمی، از اقدامات ایران در این زمینه تمجید به عمل آورد.

در عین حال پایگاه النشره، اعلام کرد: سفر امروز سمیر مقبل به تهران برای بررسی هدیه اخیر ایران به ارتش لبنان و چگونگی دریافت آن است.