فردا صورت می‌گیرد؛

سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به ایران

سیاست خارجی

استفان دی میستورا در این سفر با توجه به نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در منطقه، راه های پایان دادن به بحران سوریه را با وزیر خارجه و مقامات کشورمان مورد بحث و رایزنی قرار خواهد داد.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز یکشنبه به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا, استفان دی میستورا در این سفر با توجه به نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در منطقه، راه های پایان دادن به بحران سوریه را با وزیر خارجه و مقامات کشورمان مورد بحث و رایزنی قرار خواهد داد.

کد N545414