تسلط ارتش لیبی بر سه منطقه در طرابلس

آفریقا و خاورمیانه

در ادامه جنگ داخلی در لیبی ارتش این کشور سه منطقه را در طرابلس تحت کنترل خود درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منجی الحامدی وزیر خارجه تونس از مقامات لیبیایی خواست که تمام تلاش خود را برای پیدا کردن سفیان الشورابی و  نذیر القطاری خبرنگار و تصویربرداری که در لیبی ناپدید شده اند به کار گیرد. وی تصریح کرده است که ما لیبی را مسئول جان این دو می دانیم و خواستار اقدام جدی و سریع برای آزاد آنها هستیم.

از سوی دیگر منابع لیبیایی از تسلط ارتش لیبی بر مناطق العزیزیه، الناصریه و رشفانه در طرابلس خبر دادند.