پارلمان عراق به وزاری دفاع و کشور رای اعتماد داد

سیاسی

پارلمان عراق در جلسه امروز خود به «محمد الغبان» به عنوان وزیر کشور و «خالد العبیدی» به عنوان وزیر دفاع رای اعتماد داد.

پارلمان عراق در جلسه امروز -‌شنبه‌- خود به وزاری دفاع و کشور رای اعتماد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سومریه نیوز، پارلمان عراق در جلسه امروز خود به «محمد الغبان» به عنوان وزیر کشور و «خالد العبیدی» به عنوان وزیر دفاع رای اعتماد داد.

در جلسه امروز پارلمان عراق، «عادل شرشاب» به عنوان وزیر گردشگری و «بیان نوری» به عنوان وزیر امور زنان نیز رای اعتماد گرفتند.

در همین حال، وزرای کرد عضو دولت عراق نیز در جلسه امروز پارلمان سوگند یاد کردند.

کد N545107

خواندنی از سراسر وب