پارلمان عراق به وزاری دفاع و کشور رای اعتماد داد

سیاسی

پارلمان عراق در جلسه امروز خود به «محمد الغبان» به عنوان وزیر کشور و «خالد العبیدی» به عنوان وزیر دفاع رای اعتماد داد.

پارلمان عراق در جلسه امروز -‌شنبه‌- خود به وزاری دفاع و کشور رای اعتماد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سومریه نیوز، پارلمان عراق در جلسه امروز خود به «محمد الغبان» به عنوان وزیر کشور و «خالد العبیدی» به عنوان وزیر دفاع رای اعتماد داد.

در جلسه امروز پارلمان عراق، «عادل شرشاب» به عنوان وزیر گردشگری و «بیان نوری» به عنوان وزیر امور زنان نیز رای اعتماد گرفتند.

در همین حال، وزرای کرد عضو دولت عراق نیز در جلسه امروز پارلمان سوگند یاد کردند.

کد N545107