شبه‌نظامیان اوگاندا بیش از ۲۰ غیرنظامی را کشتند

سیاسی

اعضای گروه شبه‌نظامی «آ دی‌اف نالو» طی ۴۸ ساعت گذشته دومین حمله خود را به روستای «بیالوس» انجام داده و بیش از ۲۰ روستایی غیرنظامی را کشتند.

شبه‌نظامیان اوگاندا در دومین حمله خود به روستایی نزدیک شهر «بنی» در کنگوی شرقی بیش از ۲۰ نفر را کشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «عمر کاووتا» سخنگوی گروه جامعه مدنی اوگاندا با اعلام این خبر گفت که اعضای گروه شبه‌نظامی «آ دی‌اف نالو» طی ۴۸ ساعت گذشته دومین حمله خود را به روستای «بیالوس» انجام داده و بیش از ۲۰ روستایی غیرنظامی را کشتند.

گروه شبه‌نظامی نالو منطقه مرزی در شرق دولت جمهوری دموکراتیك کنگو را تحت کنترل دارد.

کد N544637