صادق خزازی در فیسبوك:

هیچ گروه و حزبی نمی‌تواند خود نسبت به دیگری برتر بداند

سیاست داخلی

ای کاش در موتلفه مشی اخلاقی شادروان مرحوم آقای عسگراولادی حاکم می‌شد، آن مرحوم علیرغم آنکه دارای دیدگاهی متفاوت با برخی طبقات اجتماعی بود، دو خصلت نیک را هرگز به هوای نفس و خود خواهی واگذار نکرد. نخست رعایت ادب و اخلاق در داوری نسبت به افراد و دوم انصاف و مروت نسبت به مکتب های دیگر سیاسی و اجتماعی، حتی اگر به لحاظ فکری با آنها زاویه داشتند.

صادق خرازی طی یادداشتی خطاب به اسدالله بادامچیان یادآور شد که هیچ گروه و حزبی، یا خط و دیدگاهی، نمی‌تواند خود نسبت به دیگری، برتر بداند.

به گزارش ایلنا، در یادداشت کوتاه صادق خرازی که در صفحه شخصی وی در فیسبوک منتشر شده آمده است: این روزها با برخی اظهارنظرهایی تعجب‌آور روبرو می‌شویم که قصه پر غصه هفت گنبد افلاک است، جناب آقای اسدالله بادامچیان استراتژیست موتلفه، اخیرا نسبت به اصلاح طلبان اظهار نظرفرموده و گفته‌اند اینها ایرانی هستند و از جناب آقای خاتمی هم یادی کرده‌اند که بهترین گزینه برای زندگی در اروپا هستند، البته ایشان در صحبت کردن ید طولایی دارند و علاقمندند همگان، ایشان را کسیینجر موتلفه بدانند، از این‌که ایشان خیل عظیم جامعه اصلاح طلب را ایرانی دانسته اند ظاهرا بایست سپاس گذاری کرد، حتما ایشان مطلع هستند که اصلاح طلبی ریشه در مفهوم مدینه النبی دارد و مهمترین پیام انقلاب اسلامی اصلاح جامعه بوده است و اصلاحات حقیقتی ماندگار در تحولات اجتماعی وسیاسی ملت ایران بوده و خواهد بود، بیاد دارم سال‌های نخست دولت مهرورز، این آقایان که امروز مدعی مخالفت با انحراف آن دولت کذایی شده‌اند چگونه حقیقت و اصالت را به قدرت و دولت واگذار کردند و همه سوابق خویش را به معامله گذاردند، چگونه چشمان خود را در برابر اشتباهات و خطاها و خیانت‌ها و دروغ پردازی‌ها بستند، حال این آقایان راجع به اصالت اصلاح طلبان و ایرانی بودن آنها، که اکثر ایشان مقلدان حضرت امام و رهبری بوده و هستند و شخصیت های برجسته آن از سرمایه اجتماعی مردم اند، موضع گیری میکنند!!!.

ای کاش در موتلفه مشی اخلاقی شادروان مرحوم آقای عسگراولادی حاکم می‌شد، آن مرحوم علیرغم آنکه دارای دیدگاهی متفاوت با برخی طبقات اجتماعی بود، دو خصلت نیک را هرگز به هوای نفس و خود خواهی واگذار نکرد. نخست رعایت ادب و اخلاق در داوری نسبت به افراد و دوم انصاف و مروت نسبت به مکتب های دیگر سیاسی و اجتماعی، حتی اگر به لحاظ فکری با آنها زاویه داشتند.

جناب بادامچیان، آحاد ملت ایران، اعم از اصلاح طلب و دیگران در زیر خیمه بلند انقلاب زندگی می‌کنند، هیچ گروه و حزبی، یا خط و دیدگاهی، نمی‌تواند خود نسبت به دیگری، برتر بداند همه می‌توانند با اخلاق و ادب به گفت‌وگو بپردازند.

کد N544393