سخنگوی وزارت خارجه آلمان:

مذاکرات هسته ای ایران و غرب به مرحله حساسی رسیده است

آمریکا اروپا

سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان در سخنانی با اشاره به مذاکرات وین خاطر نشان کرد که مذاکرات ایران و غرب به مرحله حساسی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانکفورترآلگماینه ، "مارتین شفر" در نشست خبری در سخنانی خاطر نشان کرد که مذاکرات بین ایران و غرب باید همانند گذشته بطور جدی دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر از یک ماه به پایان مهلت تعیین شده 24 نوامبر برای دستیابی به توافق جامع هسته ای زمان باقی است، گفت : برلین بر این باور است که زمان برای تحقق دستیابی به توافقات نهایی کافی است ، البته به شرطی که همه طرفین مذاکره جدیت لازم را از خود نشان دهند.

شفر همچنین خاطر نشان کرد: با وجود اختلاف نظرهای موجود میان غرب و ایران اما می توان به نتایج مثبت میان طرفین امیدوار بود.

دولت آلمان معتقد است که بسیار مهم خواهد بود که توافق نهایی تا تاریخ 24 نوامبرحاصل شود، چون در غیر این صورت ادامه کار سخت تر خواهد شد.