در دستور کار هفته جاری نمایندگان قرار دارد:

بررسی جزییات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

مجلس

نمایندگان مجلس در این هفته کاری خود گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته خود به بررسی جزییات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خواهند پرداخت. طرحی که کلیات آن در هفته کاری پیشین مجلس به تصویب رسیده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه ۲۷ مهر ماه و سه شنبه و چهارشنبه، بیست و نهم و سی‌ام مهرماه ۹۳ اعلام شد. نمایندگان مجلس در این هفته کاری خودگزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‏ْوادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن در دستور کار خود دارند. همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها، گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی وگزارش شوردوم کمیسیون انرژی در موردطرح حمایت از صنعت برق کشوراین هفته مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.

نمایندگان مجلس در این هفته کاری خود گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.
گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح، بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، گزارش کمیسیون اقتصادی درموردلایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار دارد.
گفتنی است گزارش کمیسیون عمران درموردطرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درموردطرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گزارش کمیسیون عمران درموردطرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی نیز در جلسات علنی این هفته مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درموردطرح الحاق یک بند به ماده (۵۲۴) قانون آئین‌دادرسی مدنی، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) نیز بررسی خواهد شد.
نمایندگان در ادامه گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

*گزارش کمیسیون عمران در مورد سانحه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ سقوط جت فالکن فلایت چک سازمان هواپیمایی کشوری در آب‌های جزیره کی)
* گزارش کمیسیون عمران درمورد زلزله‌های دوازدهم و نوزدهم دی ماه سال ۱۳۹۲جزیره کیش در استان هرمزگان

کد N544274