ترور فرمانده کمیته های مردمی یمن در استان لحج

آفریقا و خاورمیانه

ترور فرمانده کمیته های مردمی یمن در استان لحج و برقراری آتش بس 24 ساعته در استان اب میان حوثیها و افراد مسلح وابسته به قبایل از اخبار مهم یمن محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، افراد مسلح "الشیخ صالح الصبیحی" فرمانده کمیته های مردمی یمن در منطقه العند در استان لحج واقع در جنوب یمن را ترور کردند.

 این در حالی است که احتمال می رود تروریستهای القاعده عامل این ترور باشند.

از سوی دیگر منابع یمنی از برقراری آتش بس یک روزه میان افراد مسلح وابسته به قبایل و حوثیها در استان اب خبر دادند.