پیوستن مبلغان تکفیری اردنی به داعش

آفریقا و خاورمیانه

منابع عربی از پیوستن برخی مبلغان تکفیری اردنی به تروریستهای داعش در دوره اخیر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه المسله با انتشار گزارشی از پیوستن مبلغان اردنی به گروه تروریستی داعش خبر داد.

بر اساس این گزارش "عمر مهدی آل زیدان" از مبلغان تکفیری در شهر اربد واقع در شمال اردن هفته گذشته به صف تروریستهای داعش پیوسته است.

این در حالی است که پایگاههای ارتباط اجتماعی طی هفته های گذشته از پیوستن "سعد الحنیطی" یکی دیگر از سرکردگان تکفیری اردنی الاصل به داعش خبر داده بودند.