در جلسه جبهه پیروان مطرح شد؛

جامعتین فصل‌الخطاب وحدت اصولگرایی باشند/ باهنر امکان حضور در همایش اصولگرایان را نداشت