دهها کشته و زخمی در انفجارهای بغداد

آفریقا و خاورمیانه

در اثر انفجارهای تروریستی روز جمعه در بغداد 18 غیر نظامی کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، روز جمعه بغداد یکی از روزهای خونین خود را پشت سر گذاشت.

 یک منبع امنیتی در بغداد، پایتخت عراق از  کشته شدن 12 غیر نظامی در جریان انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در منطقه الکراده در مرکز بغداد خبر داد.

در جریان این انفجار که جمعه شب رخ داد، 27 نفر دیگر از غیر نظامیان زخمی شدند.

بر اثر انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در نزدیکی یک رستوران در منطقه الحبیبه واقع در شرق بغداد 6 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند.

 این درحالی است که درجریان انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در منطقه الصلیخ در بغداد ساعتی پیش از این حادثه، 4نفر از شهروندان عراقی زخمی شدند.