پلیس هنگ کنگ تجمع معترضان را متفرق کرد

آسیا اقیانوسیه

نیروهای پلیس هنگ کنگ با حمله غافلگیرکننده به محل اصلی تجمع معترضان در شهر مونگ کوک، آنها را متفرق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، محل اصلی تجمع معترضان در هنگ کنگ در حمله غافلگیر کننده پلیس در ساعات نیمه شب تخلیه شد. بر این اساس نیروهای پلیس در عملیاتی ضربتی به تجمع کنندگان در مرکز شهر مونگ کوک حمله کرده و آنها را متفرق کردند.

منطقه پر رفت و آمد مرکزی در این شهر طی روزهای اخیر محل تجمع و استقرار صدها نفر از مخالفان دولت هنگ کنگ بود. آنها در این مدت با برپا کردن چادر و سرپناه موقت، محلی برای استراحت شبانه و ادامه اعتراضات در ساعات روز ایجاد کرده بودند. بر این اساس عملیات پلیس بدون ایجاد درگیری و زد و خورد با معترضان به پایان رسید.

طی روزهای گذشته بسته شدن خیابان های اصلی این منطقه توسط معترضان، انتقاد کسبه و ساکنان را برانگیخته بود. مونگ کوک واقع در شبه جزیره کولون یکی از دو مرکز اصلی اعتراضات جنبش مخالف دولت هنگ کنگ به شمار می رفت.

اقدام پلیس در ساعات آغازین امروز در حالی بود که گزارش های اخیر از آمادگی دولت هنگ کنگ برای مذاکره با مخالفان حکایت داشت. "لئونگ دن" رئیس دولت گفته بود آماده است با نمایندگان جنبش دانشجویی که ترتیب دهنده این اعتراضات است، در مورد خواسته هایشان مذاکره کند.

وی طی اظهاراتی روز گذشته خود تاکید کرد گفتگو در مورد انتخابات سراسری برای تعیین رئیس جدید این منطقه خودمختار در سال 2017 از جمله محورهای این مذاکره خواهد بود.