وزير دفاع لبنان فردا به تهران سفر می کند

نیروهای مسلح

 به دعوت سردار سرتيپ پاسدار  حسين دهقان وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران،  سمير مقبل معاون نخست وزیر و وزير دفاع لبنان فردا در صدر يک هيئت عالي رتبه نظامي،  براي انجام يک سفر رسمي سه روزه وارد تهران مي شود .  

ه گزارش خبرگزاری مهر، به دعوت سردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران، سمير مقبل معاون نخست وزیر و وزير دفاع لبنان فردا (شنبه 93/7/26) در صدر يک هيئت عالي رتبه نظامي، براي انجام سفری سه روزه وارد تهران مي شود.  

وزير دفاع لبنان در اين سفر پيرامون راه هاي گسترش روابط دفاعي، مسايل دوجانبه، منطقه اي و بين المللي با وزير دفاع کشورمان ديدار و گفت و گو خواهد کرد .

ملاقات با مقامات بلند پايه سياسي کشور و بازديد از توانمندي هاي وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران از ديگر برنامه هاي سفر وزير دفاع لبنان به شمار مي رود.