یک مقام مسئول در وزارت خارجه: 

کشورهای حامی تروریسم به دنبال جبران اشتباه خود باشند 

سیاست خارجی

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه  با مردود دانستن اتهامات بی اساس دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس  توصیه کرد به جای اینگونه اظهارات اختلاف افکنانه آن کشورهائی که با اقدامات و حمایتهای مالی و سیاسی خود موجب رشد گروههای تروریستی در منطقه شده اند، در مبارزه با گروه‌های تروریستی جدیت نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسول در وزارت امور خارجه با مردود دانستن اتهامات بی اساس دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس و با اشاره به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اعتدال و عقلانیت سیاسی، حسن همجواری و عدم دخالت در امور کشورهای همسایه نهادینه شده است تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با رفتار مسولانه خود در قبال تحولات منطقه و مبارزه با تروریسم نقش سازنده ای در ایجاد ثبات و امنیت ایفا کرده است .

این مقام مسول توصیه کرد به جای اینگونه اظهارات اختلاف افکنانه آن کشورهائی که با اقدامات و حمایتهای مالی و سیاسی خود موجب رشد گروه‌های تروریستی در منطقه شده اند، با جبران اشتباه های گذشته جدیت خود را در مبارزه با گروههای تروریستی نشان دهند.