• ۲۲بازدید

واکنش وزارت امور خارجه به اتهامات بی‌اساس دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس

سیاست خارجی

این مقام مسول توصیه کرد به جای اینگونه اضهارات اختلاف‌افکنانه آن کشورهائی که با اقدامات و حمایت‌های مالی و سیاسی خود موجب رشد گروه‌های تروریستی در منطقه شده‌اند، با جبران اشتباه‌های گذشته جدیت خود را در مبارزه با گروه‌های تروریستی نشان دهند.

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با رفتار مسئولانه خود در قبال تحولات منطقه و مبارزه با تروریسم نقش سازنده‌ای در ایجاد ثبات و امنیت ایفا کرده است.

یه گزارش ایلنا، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه با مردود دانستن اتهامات بی‌اساس دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و با اشاره به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اعتدال و عقلانیت سیاسی، حسن هم‌جواری و عدم دخالت در امور کشورهای همسایه نهادینه شده است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با رفتار مسئولانه خود در قبال تحولات منطقه و مبارزه با تروریسم نقش سازنده‌ای در ایجاد ثبات و امنیت ایفا کرده است.

این مقام مسول توصیه کرد به جای اینگونه اضهارات اختلاف‌افکنانه آن کشورهائی که با اقدامات و حمایت‌های مالی و سیاسی خود موجب رشد گروه‌های تروریستی در منطقه شده‌اند، با جبران اشتباه‌های گذشته جدیت خود را در مبارزه با گروه‌های تروریستی نشان دهند.

کد N543150

وبگردی