دیلی تلگراف:

30 انگلیسی عضو داعش در سوریه کشته شده اند

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه انگلیسی در گزارشی اعلام کرد که 30 انگلیسی عضو گروه داعش در سوریه کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف اعلام کرد که 30 تبعه انگلیس که عضو گروه های تروریستی در سوریه بوده اند در این کشور کشته شده اند.

این رقم بیشتر از آن چیزی است که انتظار می رفت و این یعنی اینکه تفکر و سیاست داعش همچنان مسلمانان انگلیس را برای پیوستن به چنین گروه تروریستی جذب می کند.

دیلی تلگراف به نقل از یکی از شخصیت های دانشگاهی نوشت: جوانانی که برای عملیات جهادی به عضویت گروه های تروریستی در می آیند احساس افسردگی و ناامیدی می کنند و باید به آنها اجازه داد بدون اینکه محاکمه شوند به کشورشان بازگردند.

طی 3 سال گذشته رسانه های غربی آمار و گزارش های بسیاری درباره عضویت اتباع غربی در گروه های تروریستی منتشر کرده اند و این امر نگرانی کشورهای غربی که حامی این گروه ها در سوریه بوده اند را برانگیخته است.