سفیر ایران در جمهوری آذربایجان:

عملکرد رسانه‌ها در تقویت یا تضعیف روابط تهران و باکو تاثیرگذار است

سیاست خارجی

تاکنون دو هیئت رسانه‌ای آذری از ایران و از استان‌های اردیبل و گیلان بازدید کرده‌اند که آثار بسیار خوبی در داخل کشور آذربایجان داشته و نتیجه آن انتشار بیش از 30 گزارش بسیار مثبت از ایران بوده است.

سفیر ایران در جمهوری آذربایجان تاکید کرد: بررسی روابط 20 ساله بین دو کشور ایران و آذربایجان نشان می‌دهد که عملکرد رسانه‌ها در تقویت و یا تضعیف آن تاثیر گذار بوده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا به باکو، محسن پاک‌آئین عصر چهارشنبه در اولین دیدار خود با خبرنگاران خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های سراسری ایران در باکو گفت: هر کجا در این 20 سال نگاه می‌کنیم تقویت و یا تضعیف روابط بین این دو کشور با نقش رسانه‌ها پر رنگ و یا کم‌رنگ شده است.

وی اخذ خبر از منبع ثالث از سوی رسانه‌ها را یکی از دلایل بروز و دامن زدن به برخی عوامل برشمرد و تصریح کرد: اینها باعث می‌شد که شرایط از کنترل خارج و انرژی زیادی برای دو کشور داشت تا این روابط دوباره استحکام یابد.

سفیر ایران در کشور جمهوری آذربایجان با تاکید بر اینکه اما روابط هم‌اکنون بسیار خوب و در سطح معقول و رو به رشد است، یادآور شد: ما توانستیم در این مدت در حوزه رسانه‌ای رسمی کنترل مطلوبی داشته باشیم که نتایج خوبی به دنبال دشت.

پاک آئین سفر هیئت‌های رسانه‌ای را در ایجاد و تقویت این شرایط بسیار مهم دانست و تاکید کرد: تاکنون دو هیئت رسانه‌ای آذری از ایران و از استان‌های اردیبل و گیلان بازدید کرده‌اند که آثار بسیار خوبی در داخل کشور آذربایجان داشته و نتیجه آن انتشار بیش از 30 گزارش بسیار مثبت از ایران بوده است.

وی با بیان اینکه دو هدف را در این سفرهای رسانه‌ای مشترک دنبال می کنیم، اظهار داشت: یکی اینکه باید با جمهوری آذربایجان بهترین روابط را داشته باشیم، چون هیچ کشوری را در دنیا پیدا نمی‌کنید که مثل ایران و آذربایجان اشتراکات داشته باشند و دوم اینکه از بروز برخی عوامل تنش زا جلوگیری شود.

وی براین اساس نقش اولین هیئت رسانه‌ای کشورمان در سفر به باکو و دیدار با مقامات سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای و دینی ‌جمهوری آذربایجان را ویژه دانست و خاطرنشان کرد: عملکرد مثبت هیئت رسانه‌ای در سفر به جمهوری آذربایجان می‌تواند باعث استحکام روابط شود.

کد N542603