آلمان در تحریم های روسیه تجدید نظر نمی کند

آمریکا اروپا

سخنگوی دولت فدرال آلمان لزوم تجدید نظر این کشور در تحریم های اعمال شده علیه روسیه را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، اشتفان زایبرت سخنگوی دولت فدرال آلمان تجدید نظر کشورش درباره تحریم های روسیه به علت کند شدن رشد اقتصادی این کشور را رد کرد.

وی گفت: ما برای تجدید نظر در برخی تحریم ها علیه روسیه به علت به وجود آمدن وضع نه چندان خوب برای آلمان ضرورتی نمی بینیم .

سخنگوی دولت آلمان همچنین گفت: ما قبل از هر چیز منتظر اجرای همه مفاد توافقنامه صلح مینسک هستیم.