معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:

مردم با امیدِ چشیدنِ طعمِ 'زیستن درحیات معقول' روبه سوی آینده دارند

رييس‌جمهور,ابوطالبی

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در توئیتر گفت‌وگوی رییس جمهور با مردم در شامگاه عید غدیر را به مثابه ترجمان اجتماعی اقدامات یکسال گذشته تعبیر کرد و نوشت : رئیس جمهوری شعارانتخابات را درلوای"امیدبه زندگیِ باتدبیر"، سرلوحه اقداماتش قرارداده و مردم با امیدِچشیدنِ طعمِ"زیستن درحیات معقول" روبه سوی آینده دارند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاریدانشجویان ایران(ایسنا)، حمید ابوطالبی با بیان این‌که دکترروحانی درعید غدیر، اقدامات اقتصادی خود درتحقق شعار انتخابات، مبنی بر"نجات اقتصاد" را، در شرایطی که کشور در وضعیت تحریم به سرمی‌برد، تبیین کرد نوشت: رئیس جمهوری شعار انتخابات را در لوای "امید به زندگیِ با تدبیر"، سرلوحه اقداماتش قرارداده و مردم با امیدِ چشیدنِ طعمِ" زیستن درحیات معقول" رو به سوی آینده دارند.

او سپس با تاکید بر این‌که این مصاحبه "ترجمان اجتماعی" اقدامات یکسال گذشته بود یادآور شد که این امربه مردم نشان می دهد تحولات حوزه اقتصادکلان، چگونه درزندگی آنها ملموس خواهدبود.

ابوطالبی هدف"ترجمان اجتماعیِ" اقتصادکلان ازسوی دکتر روحانی را "ارتقاء سرمایه اجتماعی" توام با تبیین دقیق و علمی اقدامات اقتصادی دانست و نوشت: اگراین"ترجمان اجتماعیِ"،درحالی که دولت نه درآمدافسانه‌ای دارد و نه تحریم‌ها برطرف شده اند، درست صورت پذیرد؛ "امیدبه زندگیِ باتدبیر" پایدار خواهد شد.

به نوشته معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری تبیینات روحانی در این مصاحبه، برمبانی اندیشه سیاسی-اجتماعی، تئوری‌های اقتصادی و باور او به ارتباط عمیق میان دولت و ملت، سامان یافته بود چرا که گفتگوی رئیس جمهوری با ملت شریف ایران حول محورهای ذیل می گردید:

الف:علت این‌که حرکت اقتصادی در ایران شروع شد، اولین عاملش اعتماد و امید مردم بود.مردم به دولت اعتماد کردندواین اعتماداساس"سرمایه اجتماعی"است.

ب:ریشه حرکت ما دراقتصاد، سرمایه‌ اجتماعی است؛ دولت و ملت به هم نزدیک‌تر شده‌اند.مردم احساس کردند که دولت در زمینه سیاست خارجی بامنطق حرکت می‌کند.

ج:مردم احساس می‌کنند تلاطم‌های خارجی کاهش پیداکرده؛ وروابط با دنیای بیرون طبق وعده‌ای است که در انتخابات به مردم دادیم:تعامل سازنده با جهان.

د:مردم می‌دانند که ما اهل شعار و مبالغه نیستیم و تاحالا هرچه به مردم قول داده بودیم سعی کردیم به قول‌هایمان عمل کنیم.

ه:دولت وعده داده هرچه واقعیت است به مردم بگوید.درموقع اشتباه نیز به مردم خواهیم گفت و به صراحت عذرخواهی می‌کنیم و به عذرخواهی‌مان افتخارمی‌کنیم.

ز:با طبیعت نمی‌شود جنگید؛این قاعده‌مند بودن وبا قواعدبازی کردن فقط برای دنیای سیاست نیست، دردنیای سیاست هم ما قواعد را کناربگذاریم ضرر می‌کنیم.

و:باید نقد دولت توسط دانشمندان و صاحبنظران و دانشگاهیان ما ادامه پیدا کند.

ح:به سیاسیون می‌خواهم بگویم که همه باید قواعد بازی را مراعات کنیم.البته دردولت ازهمه جناح‌ها حضوردارند،و من باهمه جناح‌ ها کارمی‌کنم.

ط:"آرایش خشم"نباید درکشورما بوجود بیاید، آرایش ما باید آرایش تعاون، همکاری، همدلی و کمک به یکدیگر و همکاری درمسایل مهم کشور که به نفع کل ملت است، باشد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در ادامه پیش بینی کرده است که این "ترجمان اجتماعی"، اعتماد میان ملت و دولت رابه اوج خود خواهد رساند و"سرمایه اجتماعیِ" برآمده و استوار بر آن، برای همیشه خدشه ناپذیر خواهد شد.

ابوطالبی در ادامه نوشته است: برخی افراد برای تخریب سرمایه اجتماعی، با این"ترجمان اجتماعی"و اعتمادِحاصلِ ازآن مخالفت می کنند؛ ولو آنکه مراکز آماری همان هایی باشند که سال ها بوده‌اند. به باورآنان، مخالفت بانرخ ها دراقتصاد، جلوگیری ازشکل گیری "ترجمان اجتماعیِ" اقدامات وتعمیق باور مردم به چرخیدنِ واقعیِ چرخ های زندگی آنان است.

انتهای پیام

کد N542143