ادعای بی‌اساس دبیركل اتحادیه عرب در ارتباط با مالكیت جزایر سه‌گانه

سیاست خارجی

«نبیل العربی» طی سخنانی توجیه‌ناپذیر با بیان این‌که تمامی کشورهای عربی و قطعنامه‌ها موجود، موضع امارات در ارتباط با جزایر سه‌گانه را تایید می‌کنند، خواستار پیگیری این مساله از طریق مراجع قضایی شد.

دبیرکل اتحادیه عرب طی سخنانی بی‌اساس، مدعی شد که جزایر سه‌گانه حق امارات است.

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه البیان، «نبیل العربی» طی سخنانی توجیه‌ناپذیر با بیان این‌که تمامی کشورهای عربی و قطعنامه‌ها موجود، موضع امارات در ارتباط با جزایر سه‌گانه را تایید می‌کنند، خواستار پیگیری این مساله از طریق مراجع قضایی شد.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود که امارات در ارتباط با مالکیت جزایر سه‌گانه حق کامل دارد و بنابراین زمانی که به دستگاه‌های قضایی مراجعه می‌کند، باید به حق خود دست یابد.

کد N541825