نجابت در گفتگو با مهر:

برگزاری جلسات علنی دادگاه مهدی هاشمی به کنترل شایعات کمک می کند

مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده این متهم از پرونده های مطرح و پر سر و صدا در جامعه است بنابراین اگر جلسات دادگاه وی علنی برگزار شود مردم در جریان قرار گرفته و همین مسئله به کنترل شایعات در کشور و جلوگیری از فساد کمک می کند.

حسین نجابت، نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی، درباره علل ضرورت برگزاری علنی جلسات دادگاه مهدی هاشمی گفت: در ایامی که جلسات دادگاه برگزار شد، از سوی وکلای متهم ادعاهایی مطرح شده که اگر کسی  در جریان دادخواست یا جلسات دادگاه باشد می تواند درباره اینگونه ادعاها قضاوت کند.

وی افزود: وکلای متهم در این پرونده ادعا می کنند که اتهامات وارده به موکل آنها سیاسی است، بنابراین اگر جلسات دادگاه علنی برگزار شود مردم در جریان اقتصادی یا سیاسی بودن این اتهامات قرار خواهند گرفت.

نماینده امضا کننده نامه درخواست برگزاری علنی جلسات دادگاه مهدی هاشمی ادامه داد: پرونده این متهم از پرونده های مطرح و پر سر و صدا در جامعه است بنابراین اگر جلسات دادگاه وی علنی برگزار شود مردم در جریان قرار گرفته و همین مسئله به کنترل شایعات در کشور و جلوگیری از فساد کمک می کند.

نجابت گفت: اگر متهم این پرونده تبرئه شود که جای بسی خوشحالی است و اگر محکوم شود که امری ضروریست تا مردم نسبت به آن مطلع شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در صورتی که جلسات بعدی دادگاه علنی برگزار شود قضات، وکلا و سیستم قضایی انضباط پیدا کرده و می توانیم بهتر قضاوت کنیم.

وی درباره اینکه اگر درخواست این برگزاری علنی جلسات به عنوان گام نخست محقق نشود آیا روند مطالبه گری این نمایندگان ادامه پیدا خواهد کرد یا نه ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان ملت می توانیم تقاضای خود را مطرح کنیم، علنی یا غیر علنی بودن جلسات در اختیار قاضی جلسه است که البته تصمیم گیری از سوی قاضی در این باره نیز باید منوط به شرایط آن باشد به طور مثال گفته شود که جلسات امنیتی بوده و امکان برگزاری علنی آنها نیست.

نجابت خاطرنشان کرد: اگر عدم تحقق درخواست نمایندگان از سوی رئیس دادگاه دلیلی نداشته باشد ما مطالبات خود را ادامه خواهیم داد.

به گزارش مهر، هفت تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نامه ای خطاب به قاضی پرونده مهدی هاشمی، خواستار برگزار علنی جلسات بعدی دادگاه این متهم شدند. رضا آشتیانی(قم)، احمد امیرآبادی(قم)، احمد توکلی(تهران)، محمد دهقان(طرقبه و چناران)، اسماعیل کوثری(تهران)، الیاس نادران(تهران) و حسین نجابت(تهران) نمایندگان امضا کننده این نامه هستند.