کنفرانس مطبوعاتی رییس مجلس در ژنو

مجلس

علی لاریجانی در آخرین روز حضور خود در ژنو در کنفرانس مطبوعاتی شرکت و به سوالات خبرنگاران حاضر در اجلاس بین المجالس جهانی پاسخ می دهد.

رییس مجلس شورای اسلامی در آخرین روز حضور خود در ژنو در کنفرانس مطبوعاتی شرکت و به سوالات خبرنگاران حاضر در اجلاس بین المجالس جهانی پاسخ می دهد.

به گزارش ایلنا علی لاریجانی امروز در حاشیه صد و بیست و یکمین اتحادیه بین المجالس جهانی در کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران خارجی که برای پوشش خبری اجلاس بین المجالس جهانی در ژنو حضور دارند، شرکت خواهد کرد و به سوالات آنان پاسخ می دهد.

 

کد N541351