استاد دانشگاه استانبول در گفتگو با مهر:

آنکارا تمایلی به مقابله با داعش ندارد/ چرا ترکیه هنوز بر سیاست حذف بشار اسد تأکید دارد