سعدالحریری:

داعشی ها پایگاهی در میان اهل تسنن لبنان ندارند

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر اسبق لبنان با ادعای مقابله جریان متبوع خود با داعش اعلام کرد این تروریستها پایگاهی در میان اهل تسنن لبنان ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سعد الحریری نخست وزیر اسبق لبنان گفـت: اهل تسنن حتی اگر وابسته به گروه ما باشند در صورتی که با ارتش لبنان بجنگند با آنها خواهیم جنگید.

وی افزود: موضع جریان المستقبل کاملا روشن است؛ داعشی ها تروریست هستند و با لبنانی ها و ارتش لبنان جنگیده اند و ما با آنها خواهیم جنگید.

الحریری سنی ها در لبنان را میانه رو توصیف کرد و از نبود بستر و پایگاه داعش در میان آنها خبر داد.