وزیر اطلاعات در پاسخ به مهر:

برخورد وزارت اطلاعات با جریان‌های تندرو شیعی و سنی در کشور/ ارتباط کانال‌های مذهبی مخرب با سرویس‌ جاسوسی انگلیس

دولت

وزیر اطلاعات با بیان اینکه این وزارتخانه با جریان‌های تندرو و افراطی شیعی و سنی داخل کشور را که قصد ایجاد اختلاف مذهبی داشته باشند برخورد می کند، گفت: اخیرا یکی از کانال‌های ماهواره‌ای مغایر وحدت امت اسلامی که با سرویس جاسوسی انگلیس مرتبط بود توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده است.

سید محمود علوی وزیر اطلاعات در نشست خبری خود که عصر امروز برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات در خصوص جریان‌های تندرو و افراطی شیعی که با تحریک اهل سنت قصد ایجاد اختلافات مذهبی دارند چه واکنشی نشان می‌دهد، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری دیروز و به مناسبت عید غدیر در بیاناتشان فرمودند ایجاد اختلاف بین فرق اسلامی اعم از شیعه و سنی و فرقه هایی که در درون این دو مذهب هستند از مهمترین اهداف دشمنان اسلام است.

وی ادامه داد: هر کسی که در جهت دامن زدن به اختلاف میان مذاهب اسلامی نقش ایفا کند دانسته و ندانسته در زمین دشمن مشغول بازی شده است.

وزیر اطلاعات افزود: فرقی ندارد که جریانی به عنوان پیروان اهل سنت نقش تخریبی ایجاد کنند یا افراد شیعه مذهب روندهای افراطی در پیش گیرند؛ آن ها با عملکرد غلط خودشان باعث اختلاف میان مسلمانان می‌شوند و همین امر آب به آسیاب دشمن ریختن است.