استقبال وزارت امور خارجه از تعیین نخست وزیر جدید یمن

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه از تعیین نخست وزیر جدید در یمن استقبال و اظهار امیدواری کرد این گام بتواند به برقراری ثبات، امنیت و بازگشت آرامش به این کشور کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم ،سخنگوی وزارت امور خارجه از تعیین نخست وزیر جدید در یمن استقبال و اظهار امیدواری کرد این گام بتواند به برقراری ثبات، امنیت و بازگشت آرامش به این کشور کمک کند.

افخم بار دیگر با اشاره به امضای توافق اخیر بین رئیس جمهور یمن و نمایندگان احزاب و  جریان سیاسی – اجتماعی این کشور ، عامل تضمین کننده اجرای کامل این توافق و استمرار روند سیاسی در این کشور را پایبندی همه طرفه ها به تعهدات بعمل آمده عنوان کرد.