افخم اعلام كرد:

استقبال وزارت امورخارجه از تعیین نخست‌وزیر جدید یمن

سیاست خارجی

مرضیه افخم بار دیگر با اشاره به امضای توافق اخیر بین رئیس‌جمهور یمن و نمایندگان احزاب و جریان سیاسی – اجتماعی این کشور، عامل تضمین‌کننده اجرای کامل این توافق و استمرار روند سیاسی در این کشور را پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات بعمل آمده عنوان کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن استقبال از تعیین نخست‌وزیر جدید در یمن اظهار امیدواری کرد این گام بتواند به برقراری ثبات، امنیت و بازگشت آرامش به این کشور کمک کند.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم بار دیگر با اشاره به امضای توافق اخیر بین رئیس‌جمهور یمن و نمایندگان احزاب و جریان سیاسی – اجتماعی این کشور، عامل تضمین‌کننده اجرای کامل این توافق و استمرار روند سیاسی در این کشور را پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات بعمل آمده عنوان کرد.

کد N540555