نوری المالکی:

کسی که از تجزیه عراق سخن می گوید در توهم بسر می برد

آفریقا و خاورمیانه

معاون رئیس جمهوری عراق در سخنانی اعلام کرد: کسی که از تجزیه عراق سخن می گوید در توهم بسر می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق امروز در سخنانی اعلام کرد: عراق با این موضوع که ائتلاف مقابله با داعش طلایه دار تغییر در منطقه است مخالف است.

وی در جریان دیدار با شیوخ عشایر در شهر الکوت در استان واسط با بیان این مطلب افزود: کسی که ار تجزیه عراق سخن می گوید در توهم بسر می برد. مالکی در ادامه از همه خواست که حامی دولت عراق باشند و در عین حال اشتباهات آن را گوشزد کنند.

مالکی خاطرنشان کرد: تحقق ثبات سیاسی ضامن برقراری امنیت در کشور می شود. وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: تحصن و اعتراضات در استان الانبار طرحی برای به نابودی کشاندن روند سیاسی در عراق بود و ما توانستیم تروریسم را کنترل کنیم اما متاسفانه تروریسم از طریق خواسته های معترضین وارد عراق شد.