تاکید عبدالله بر اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی افغانستان

آسیا اقیانوسیه

عبدالله در نخستین جلسه شورای وزیران حکومت وحدت ملی بر ایجاد اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی افغانستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بخدی گزارش داد که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، اولین جلسه شورای وزیران حکومت وحدت ملی روز دوشنبه به ریاست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این حکومت، محمد خان و محمد محقق دو معاون ریاست اجرایی در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد.

این در حالی است که حکومت جدید تاکنون وزرای جدید را معرفی نکرده و تمام وزرای دولت پیشین تا معرفی وزرای جدید به عنوان سرپرست تعیین شده اند.

عبدالله در این نشست گفت که حکومت جدید باید پاسخگوی نیازهای مردم باشد و هدف رهبران در سال های آتی بهبود وضعیت مردم افغانستان است.

وی خطاب به سرپرست وزارتخانه ها گفت که فرصت را از دست ندهید و با کارکرد قاطع حمایت مردم را جلب کنید.

عبدالله عبدالله همچنین از سرپرست وزارت دارایی خواست تا در جلسات بعدی درباره کمبود بودجه این وزارت گزارش ارائه دهد.

عبدالله همچنین تاکید کرد هدف ما ایجاد اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی است. در بخشی از کارهای مهم حکومت جدید اصلاح نهاد های انتخاباتی در نظر گرفته شده تا انتخابات ها به صورت شفاف برگزار شود.

پس از تشکیل حکومت وحدت ملی قرار بود قبل از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و رئیس اجرایی تمام وزرا گزارش های کاری خود را ارائه دهند اما اشرف غنی احمدزی گفته بود که برای ارائه گزارش کار عجله ای در کار نیست و در روز های آتی وزرا با دقت بیشتری گزارش های کاری خود را ارائه دهند.

در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در نشست روز گذشته گفت که جلسات نوبتی شورای وزیران هر هفته به صورت منظم برگزار می شود.

بر اساس توافق سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، جلسات نوبتی شورای وزیران هر هفته یک بار به رهبری رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و جلسات نوبتی کابینه هر ماه یک بار به رهبری رئیس جمهوری افغانستان برگزار می شود.

محمد خان معاون اول رئیس اجرایی در این نشست گفت که اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی، پایان مشکلات افغانستان خواهد بود و حکومت وحدت ملی در برابر مشکلات پیروز می شود.

محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی نیز تاکید کرد سرپرست وزرا تا تشکیل کابینه جدید باید قاطعانه فعالیت کند و به فضای دلهره و ناامیدی در وزارتخانه ها پابان دهد.