فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش:

آمادگی کامل و قابلیت انعطاف از خصوصیات بارز آماد و پشتیبانی هوایی است

سیاست داخلی

ظیفه آماد و پشتیبانی هوایی، تامین نیازمندیهای گوناگون یگانها از قبیل تجهیزات، خوراک، پوشاک، ترابری خودرویی و کلیه اقلامی است که در پایگاهها مورد نیاز است که باید به موقع تهیه شده و در زمان مناسب در اختیار یگانها قرار داده شود.

فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش گفت: امروز در نقطه‌ای هستیم که می‌توان گفت در همه زمینه‌ها به خودکفایی رسیده‌ایم و تمامی پروازها به همت متخصصان و کارکنان فنی داخلی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علیرضا یعقوبی احسن فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش گفت: وظیفه آماد و پشتیبانی هوایی، تامین نیازمندیهای گوناگون یگان‌ها از قبیل تجهیزات، خوراک، پوشاک، ترابری خودرویی و کلیه اقلامی است که در پایگاهها مورد نیاز است که باید به موقع تهیه شده و در زمان مناسب در اختیار یگانها قرار داده شود.

وی افزود: از خصوصیات بارز آماد و پشتیبانی هوایی آمادگی کامل و قابلیت انعطاف است، یعنی اینکه در شرایط مختلف بتواند پشتیبانی مداوم و مستمر از یگانها داشته باشد.

فرمانده آماد و پشتیبانی نهاجا خاطرنشان کرد: تحریم ها باعث شد تا بزرگان و یپشکسوتان نیروی هوایی با بهره گیری از تخصص و دانش خود به فکر اتکا بر توان داخلی بیفتند و از آنجا بود که جرقه های تشکیل نهضت قطعه سازی و اصطلاحاً جهاد خود کفایی در نیروی هوایی ایجاد شد.

وی ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب(مدظلله العالی) نیز در فرمایشات خود به این نکته اشاره کرده و فرموده‌اند: نیروی هوایی اولین نیرویی بود که جهاد خود کفایی در آن ایجاد شد.

یعقوبی در پایان تصریح کرد: بحمدالله جهاد خود کفایی امروزه به عنوان یک معاونت در تمامی نیروهای ارتش مطرح و در نیروی هوایی هم پیشتاز امور تحقیق وپژوهش است و به لطف خداوند متعال امروزه در نقطه ای هستیم که می توان گفت که در همه زمینه ها به خودکفایی رسیده ایم و تمامی پروازها به همت متخصصان و کارکنان فنی داخلی انجام می شود.

کد N540054