احمدزی:

زندان های افغانستان نباید مرکز فعالیت های تروریستی شوند

آسیا اقیانوسیه

رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که زندان های این کشور نباید به مراکز فعالیت های تروریستی تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افغان پی پر، هیئت وزارت کشور افغانستان که اخیرا برای بررسی وضعیت زندان هرات به این ولایت اعزام شده بود، گزارش کار خود را به اشرف غنی احمدزی ارائه کرد.

این هیئت همچنین پیشنهادهای خود را در زمینه بهبود وضعیت زندانیان و زندان ولایت هرات مطرح کرد.

احمدزی نیز با تاکید بر لزوم قطع تماس های غیر قانونی زندانیان با خارج از زندان گفت: نباید اجازه دهیم که زندان های کشور به مراکز فعالیت های جنایی و تروریستی تبدیل شوند.

رئیس جمهوری افغانستان با تاکید بر لزوم بررسی وضعیت امنیتی تمام زندان های این کشور گفت: افرادی که نیروهای امنیتی ما را به قتل رسانده اند، تهدیدی برای امنیت ملی کشور محسوب شده و قابل بخشش نیستند.